Maritime Traffic APP Live Dansk

Skibstrafikken.dk

Skibstrafikken - Skibsrafik Live

    

Maritime traffic

Maritime traffic er en meget vigtig transportgren. Ved at gå ind på skibets radar kan du blive overrasket over, hvor meget trafik der er på havene og oceanerne. Selvfølgelig er der mindre og mere overfyldte vandveje. Men på disse kritiske steder kan søtrafikken være lige så tung som biltrafikken i myldretiden i byens hovedgader. Det er værd at bemærke, at havene og oceanerne ikke kun bruges af passager- eller transportskibe, men der kan ofte findes tankskibe, slæbebåde, hurtigfærger, yachter, fiskerbåde og andre genstande. Folk, der er interesserede i skibe og det danske hav, kan forbinde dette og spore søtrafik ved hjælp af skibsradarapplikationen. Desuden kan du følge søtrafikken uden at forlade dit hjem. Enhver med en internetaktiveret enhed kan tænde for skibets radar og styre søtrafikken i ethvert område live. Vejrforholdene påvirker søtrafikken og om det går som planlagt, men for maritime observatører er vejret ligegyldigt. Uanset forholdene uden for vinduet, kan du læne dig tilbage i en stol og tjekke, hvilke skibe der sejler på det danske hav eller ethvert andet hav i verden.

Hvordan tjekker man maritime traffic?

Skibsradaren viser ikke kun, hvor stor søtrafikken er på et givet tidspunkt, og hvilke ruter skibene rejser. På skibskortet er det også muligt nøjagtigt at spore søtrafikken i de enkelte havne. Det betyder, at du kan spore skibet fra det øjeblik, det forlader havnen, tjekke den præcise rute, det tager under rejsen, hvilke havne det ankommer til, samt hvilken havn det er på vej til, og hvornår det vil være der. Ved tæt at følge søtrafikken kan du finde ud af, hvilke skibe der er i danske havne, hvordan trafikmængden ser ud i dem og hvor mange skibe der dagligt ankommer til dem, og hvor mange der afgår fra danske havne. Skibstrafik til søs er lidt anderledes end i havne. I havne, herunder danske havne, er mængden af ​​skibstrafik meget større end på åbent hav. Det meget større antal skibe på et mindre rum betyder, at skibe skal overholde de gældende regler for at undgå vandkollisioner. Før skibe anløber havnen, skal de kontakte havnefogeden i den pågældende havn og indhente tilladelse til at gå ind og lægge til i havnen. Det er lidt ligesom en flypilot beder om tilladelse til at lande inden landing og får information om, hvilken bane han kan lande på. I tilfælde af skibe er det tilsvarende, skibe får grønt lys til at gå ind i havnen og specifikke instruktioner om, hvordan man navigerer den. Når et skib vil påbegynde sin rejse, skal det også bede om tilladelse fra havnefogeden til at forlade havnen. Martime Traffic i havnen foregår med nedsat hastighed for at lette manøvreringen og minimere risikoen for kollision.

Maritime traffic app

At observere intensiteten af ​​skibstrafikken til søs er ikke særlig let. Kun ved at observere skibets radar kan man bemærke, hvor mange skibe, der sejler i farvandet, og hvor intens søtrafikken er. Martime traffic giver dig mulighed for at spore skibe live fra anløbning til en kaj i en anden havn og analysere hele deres rejse i realtid. Et særligt sporingssystem bruges til at spore skibe – AIS, som forhindrer kollisioner og ulykker til søs og sender data, der derefter behandles og gøres tilgængeligt på skibenes kort, som giver dig mulighed for at spore skibes bevægelser. Oplysninger om skibets aktuelle placering, dets rute, dets last eller den havn, hvorfra det sejlede, eller hvortil det sejler, er tilgængelige for offentligheden. AIS-sendere på større fartøjer sender automatisk signaler modtaget af andre fartøjer og landstationer. Med hyppige opdateringer af det sendte signal, cirka hvert 100. sekund, kan søtrafikken følges næsten live.