Maritime traffic App Live Norge

Maritime traffic

Maritim transport har alltid vært høyt utviklet. I mange tilfeller er det det beste og korteste transportmiddelet. Det er selvsagt ikke alle sjøruter som reiser på samme måte. Noen områder har mer båttrafikk, andre mindre. Sjøtrafikkens intensitet avhenger også av tid på døgnet eller årstiden. Det er verdt å merke seg at ikke bare passasjer- og transportskip seiler i sjøen. På vannet møter vi også mindre yachter, ferger, fiskebåter, tankskip og store slepebåter. Alle som er interessert i å spore skip til sjøs kan nå enkelt tilfredsstille sin nysgjerrighet og finne ut hva som skjer i havnene til enhver tid. Programmet er tilgjengelig for alle, du kan bruke det når som helst på døgnet uten ekstra kostnader. Uten å forlate hjemmet kan du sjekke den aktuelle sjøtrafikken.

Hvordan sjekke martime traffic?

Marine radarer har mange bruksområder. Folk som ønsker å følge skipene direkte gjennom påfølgende seksjoner og tilbakelegge påfølgende avstander har en slik mulighet, fordi skipets radarer viser hele ruten. Men de som er mer interessert i bevegelse av skip i havner kan  også spore dem ved å logge på skipsradarapplikasjonen. Hvem som helst kan velge en havn og se  skip hvor som helst i verden. Skipssporing har aldri vært så enkelt og rimelig. De som er interessert i å spore skipsbevegelser kan spore utvalgte skip fra det øyeblikket de slipper anker og forlater havnen til de når land ved sin endelige havn. Ved å begrense fartøyssporingsområdet kan du raskt se hvilke fartøyer som sannsynligvis vil navigere i disse farvannene. Du kan også sammenligne trafikk på bestemte havner i Norge. Skip til sjøs er litt annerledes enn i havner. For det første kan skip nå høyere hastighet på åpent hav, og ved innkjøring i en havn må skip være svært forsiktige og forholde seg til gjeldende regelverk. Det er umulig å tillate for høy hastighet eller noen form for vilkårlighet, fordi slike situasjoner ofte fører til ulykker og farlige kollisjoner. Godstrafikken er rask i norske havner. Bare zoom inn på kartet og se antall forskjellige skipssymboler som ligger ankret i en norsk havn. Ingen skip kan gå inn i Norge eller noen annen havn uten forhåndstillatelse og søknad. Dersom skipet får lov til å gå inn i  norsk havn, skal kapteinen følge alle instrukser gitt til ham. Hver manøver bør gjøres med ekstrem forsiktighet. I tillegg får skip som anløper norske havner detaljerte instruksjoner om hvor de skal oppholde seg og hva de skal passe på.

Maritime traffic app

Skipstrafikken til sjøs er svært intens, men vanskelig å observere. Når du ser på Norskehavet fra land, kan du ikke alltid se skip som passerer i det fjerne. På den annen side, hvis du befinner deg i nærheten av noen av de norske havnene, vil du raskt finne ut at et stort antall skip, containerskip, fartøyer og fiskefartøyer går inn og ut av havnen. Sjøtrafikken og omfanget av dens forekomst vises best av skipsradarer. På skipets radar kan du se fra hvilken havn skipene dro, til hvilken havn de skal og i hvilken retning. Alt dette er mulig takket være AIS-systemet. Hver bruker av skipets radar har full tilgang til informasjonen som er gitt der, det vil si navnet på havnen som skipene går fra, navnet på havnen skipene går til, ruter de reiser, skipets hastighet. cruiseskip og selv om du oppdager et tank- eller containerskip, kan du sjekke hvilken last det frakter. Ved å jevnlig oppdatere dataene som sendes og mottas av AIS-transportører, kan sjøtrafikken spores direkte.