Skipsradar Live Skipsradar 24 Norge

Skipsradar

Det er mye sjøtrafikk rundt om i Norge. Mange skip forlater havnen hver dag og mange stopper etter å ha fullført ruten. Til tross for stor trafikk og  klare linjer er kollisjoner ikke uvanlige i jøen. Vanntransport har også regler, alle skip skal følge reglene til skipet og kun på denne måten kan de unngå en farlig situasjon. En ekstra bekvemmelighet er skipsradar, som viser alle skipene og avstanden mellom dem. Store containerskip som passerer for nært mindre skip kan være svært farlige. I utgangspunktet kan hvem som helst bruke skipsradar. Denne organisasjonen er ikke begrenset til noen spesiell gruppe. Skipets kaptein,  mannskap, passasjerer og allmennheten som liker å se på skip kan bruke skipsradar gratis.

Skipsradar 24

Kart over hav og hav er like viktige som kart over enkeltbyer. Navigatorer kan ikke fungere uten kart. Direktesendte radarer spiller en nøkkelrolle for å øke sikkerheten både til sjøs og på land. Noen turer tar lang tid og familien er bekymret for om turen går etter planen. Takket være skipsradar kan de gå ombord når som helst  og sjekke plasseringen av et tankskip, containerskip eller passasjer og vente på at deres kjære skal komme hjem. Skipsradar viser skipets posisjon og andre hastighets- og kursdata, og gir navigatørene sanntids situasjonsforståelse og holder fingeren på pulsen.

AIS Skipsradar Live App

Alle data mottatt fra skipsradar er da tilgjengelig i skipets radarapplikasjon. Den største fordelen er den automatiske dataoppdateringen og det faktum at skipets radar fungerer direkte. Hovedrollen spilles av det automatiske identifikasjonssystemet (AIS), som av mange behandles som et skipskringkastingssystem. All informasjon som sendes inn og samles inn vil bli oppdatert automatisk. Dataoppdatering hver 90 den andre ser ut til å være optimalisert tilsvarende. På grunn av det korte tidsintervallet mellom de sendte dataene, kan AIS skipsradars  fungere direkte og bidrar  til å øke sikkerheten og komforten på sjøturer. Skipsradar-app lar deg  raskt endre selv ugunstige værforhold. Observatører kan nøyaktig spore skipets posisjon, sjekke hastigheten og bestemme avstanden til anløpshavnen. Med skipsradaren kan du spore skipene vennene dine er på eller skipet med lasten din og bestemme når den vil ankomme havnen. AIS skipsradar-app opererer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det er ingen tekniske pauser, pauser og problemer med datalesing. AIS-teknologien jobber kontinuerlig på et høyt nivå og  dataene som samles inn mates gjennom skipets radarapplikasjon.